570 845 050 godz. 07:00 - 17:00 +570 845 050
0 0,00 zł zobacz koszyk
MENU

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Wszelkie reklamacje należy dostarczyć na adres INFOPOMIAR ul.Zbrowskiego 118 lok 3 26-600 Radom wraz z informacją o usterce, kopią FV lub paragonu oraz danymi kontaktowymi.


Prawo do odstąpienia od umowy

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres INFOPOMIAR Ul. Zbrowskiego 118 lok 3 26-600 Radom. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: INFOPOMIAR Ul. Zbrowskiego 118 lok 3 26-600 Radom

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.