570 845 050 godz. 07:00 - 17:00 +570 845 050
0 0,00 zł zobacz koszyk
MENU

Gwarancja

GWARANCJA POZIOMICE

Oprócz ustawowych praw przysługujących Kupującemu, których niniejsza gwarancja w żaden sposób nie ogranicza, STABILA udziela 10-letniej gwarancji od daty zakupu na błędy materiałowe i produkcyjne, zapewniając, iż urządzenie będzie wolne od usterek oraz iż będzie wykazywało zagwarantowane właściwości. Usunięcie usterek/błędów odbywa się wedle naszego uznania w drodze poprawek lub wymiany uszkodzonego urządzenia. STABILA nie przejmuje wszelkich innych roszczeń. Gwarancja nie obejmuje błędów powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania oraz samodzielnych modyfikacji urządzenia przez Kupującego lub osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje również naturalnych oznak zużycia oraz drobnych błędów, nie wpływających na funkcjonalność urządzenia

GWARANCJA URZĄDZENIA LASEROWE I ELEKTRONICZNE

Oprócz ustawowych praw przysługujących Kupującemu, których niniejsza gwarancja w żaden sposób nie ogranicza, STABILA  udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu na błędy materiałowe i produkcyjne, zapewniając, iż urządzenie będzie wolne od usterek oraz iż będzie wykazywało zagwarantowane właściwości.  Usunięcie usterek/błędów odbywa się wedle naszego uznania w drodze poprawek lub wymiany uszkodzonego urządzenia. STABILA nie przejmuje wszelkich innych roszczeń. Gwarancja nie obejmuje błędów powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania (np. uszkodzenia na skutek zbyt dużych obciążeń, eksploatacji z zastosowaniem niewłaściwego napięciem/rodzaju prądu, użycie nieodpowiednich źródeł prądu) oraz samodzielnych modyfikacji urządzenia przez Kupującego lub osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje również naturalnych oznak zużycia oraz drobnych błędów, nie wpływających na funkcjonalność urządzenia